Učebnice je strukturována převážně formou výpisků. Pro orientaci v daném tématu je připraven vždy krátký úvodní článek (články označené např. jako 2.1, 2.2, 2.3, atd.), další články označené např. jako 2.1.2, 2.1.2, 2.1.3, atd., již dané téma prohlubují.

I. Úvod do dějepisu

Pomocné vědy historické

II. Pravěk a Starověk

Středověk a raný novověk

I. Raný středověk

1.1 Evropa po pádu antických civilizací1.2 Francká a Byzantská říše1.3 Slované1.4 Arabská expanze, vikingové1.5 Státy východních a jižních Slovanů1.6 Vznik Francie, Anglie a Svaté říše římské – 1.7 Vznik českého státu – 1.8 Vznik uherského a polského státního útvaru – 1.9 Umění a vzdělanost

II. Vrcholný středověk

2.1 Vesnická kolonizace, zemědělství – 2.2 Městská kolonizace, rozvoj měst – 2.3 Vzdělanost – 2.4 Společnost – 2.5 Umění a rytířská kultura – 2.6 Křížové výpravy – 2.7 Vývoj Anglie, Francie, Svaté říše římské, výpady na východě Evropy – 2.8 Český stát

Bonusy

  1. Římské číslice