Arabové a Islám

 • o 600 let mladší než křesťanství
 • jediný bůh – Alláh
 • vychází ze Starého zákona
 • vyznavači = muslimové
 • posvátná kniha = Korán
 • předepsané modlitby, půst – ramadán, pouť do Mekky
 • povinnost stoupenců šířit Islám
 • islámský chrám – mešita
 • vysoká, štíhlá věž – minaret
 • Muhammad (původně obchodník, narozen v Mekce, okolo roku 570, prohlásil se za Alláhova proroka)
 • původně uznávání mnoha božstev a symbolů (např. černý kámen)
 • 622 musel Muhammad uprchnout z Mekky do města Medina – počátek muslimského kalendáře
 • Mekka – konala se zde v roce 629 první pouť, nejvýznamnější místo
 • výboje na Pyrenejský poloostrov
 • zdatní obchodníci (Evropa, Asie, Afrika, …)
 • zemědělské plodiny (citrusy, rýže, …
 • neznámé způsoby hospodaření
 • vzdělanost (Avicenna, …)
 • překlady antických děl
 • architektura (Velká mešita v Córdobě, Skalní mešita v Jeruzálemě)

Vznik říše Arabů

 • sjednocení kmenů díky náboženství
 • 632 umřel Muhammad
 • výboje do Sýrie, Mezopotámie, Egypta, Palestiny, Persie, severní Afriky, Gibraltar, výboje do Francké říše
 • konec roku 732 porážkou u Poitiers
 • utvoření hranice na Pyrenejském poloostrově
 • největší síla v 8.-9. století (vláda Hárúna ar-Rašída, Bagdád)
 • rozpad říše na menší části (např. Pyrenejský poloostrov ovládali emírové z Cordóby)
 • (vysvětlení problematiky Sunnitského a Šíitského Islámu v samostatném článku)

 

Vikingové

 • 8.-11. století vikingské výboje (špatné podmínky, přelidnění, nutnost kořisti pro mladší syny) – obecné označení = normané
 • předkové Švédů, Norů, Islanďanů a Dánů
 • germánské kmeny
 • Viking (předcůdce severských národů) x viking (bojovník, pirát)
 • náčelník – jarl, vojenská družina
 • sféry zájmu
 • Norové – britské ostrovy, 860 objevili Island, Grónsko, okolo 1000 pobřeží severní Ameriky (Erik Červený)
 • Švédové – Kyjevská Rus, říkalo se jim Varjagové
 • Dánové – Západofrancká říše, Anglie
 • přepady osad, přístavů, klášterů
 • často se usazovali na dobytých územích
 • stavba lodí (Drakkar)
 • znakové písmo (runy)
 • ságy (literární dílo, hrdinské činy – Edda)