Kyjevská Rus

 • mezi Vislou a Dněprem
 • výboje vikingů – stala se z nich vládnoucí vrstva
 • Kníže Rurik v Novgorodu (rod Rurikovců)
 • kníže Oleg (syn Rurika) dobyl roku 882 Kyjev a založil stát Kyjevská RUs
 • pohané
 • v 10. století rozšíření území
 • 988/989 se kníže Vladimír oženil s byzanstkou princeznou – zároveň přijal křest (=propojení s východokřesťanskou církví, byzantskou kulturou)
 • christianizace
 • 1. polovina 11. století – rozkvět za Jaroslava Moudrého
 • nástupnický řád, nejstarší ruský zákoník
 • rozvoj písemnictví (cyrilice – azbuka) = Povest vremennych let (mnich Nestor), ústní skladby – byliny
 • architektura (Kyjevskopečerská lavra – chrám)
 • rozpad ve 12. století
 • spousta malých knížectví pohlcených asijskými nájezdníky

Balkán

 • Bulharsko (turkotatarský kmen, rozšiřování na úkor Byzance, Boris I. Michal přijal roku 864/865 křest, rozkvět za cara Simeona I., roku 1018 pohlceno Byzantskou říší, vymanění se z Byzance až ve 12. století, pravoslavné křesťatnství)
 • Chorvatsko (v 10. století spojení dvou častí – panonské a dalmatské, král Tomislav, pod kontrolou Byzantské říše)