I. Podstatná jména

1.1/A, an a the – 1.2/Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména – 1.3/Abstraktní podstatná jména – 1.4/Složená podstatná jména – 1.5/Množné číslo podstatných jmen – 1.6/Vyjádření množství – 1.7/Each, every, all – 1.8/Přivlastňovací ´s – 1.9/Dvojitý přivlastňovací pád

 

II. Přídavná jména

2.1/Stupňování přídavných jmen – 2. a 3. stupeň – 2.2/Porovnání – as… as – 2.3/Určení pořádí přídavných jmen – 2.4/Složená přídavná jména – 2.5/Přídavná jména s koncovkami „-ed“ a „-ing“

 

III. Zájmena

3.1/Osobní zájmena – 3.2/Přivlastňovací zájmena – 3.3/Zvratná zájmena – 3.4/Neurčitá zájmena – 3.5/Vztažná zájmena – 3.6/Ukazovací zájmena – 3.7/Zájmena pro vyjádření vzájemnosti

 

IV. Číslovky

4.1/Základní číslovky – 4.2/Řadové číslovky – 4.3/Vyjádření částí celku

 

V. Slovesa