V současné době jsou intenzivně připravovány sekce Biologie, ChemieDějepisu a Angličtiny.

V první etapě je prioritou dokončit tzv. učebnice, ze kterých bude vycházet vše ostatní.

 

Studium hravě je nyní kompletně v novém kabátu, úpravy po grafické stránce jsou již hotové. 😉