Hans von Aachen (1552-1615) – manýristický malíř německého původu

Daniel Adam z Veleslavína (1546-1599) – spisovatel, vydavatel

Zikmund Albík z Uničova (1358-1427) – osobní lékař Václava IV. a Zikmunda Lucemburského, autor prací o moru

Albrecht Habsburský (1397-1439) – český a uherský král, od roku 1438 král římsko-německý

Fernando Alvaréz de Toledo z Alby (1508-1582) – vojevůdce, původem ze Španělska

Alexej Michajlovič (1629-1676) – ruský car

Alfons VIII. (1155-1214) – král Kastilie

Alfréd Veliký (849-899) – anglický král, původně panovník hrabství Wessex

Alžběta I. (1533-1603) – anglická královna

Alžběta (Eliška) Pomořanská (1347-1393) – čtvrtá manželka panovníka Karla IV.

Sv. Anežka Česká (1211-1282) – dcera Přemysla Otakara I.

Anna Falcká (1329-1353) – druhá manželka panovníka Karla IV.

Anna Jagellonská (1503-1547) – manželka Ferdinanda I., dcera Vladislava Jagellonského

Anna Přemyslovna (1290-1313) – dcera Václava II., manželka Jindřicha Korutanského

Anna Stuartovna (1655-1714) – anglická královna

Anna Svídnická (1339-1362) – třetí manželka panovníka Karla IV.

Giovanni Battista Aostalli de Sala (1510-1575) – renesanční stavitel, působil v Českých zemích

Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) – manýristický malíř, původem z Itálie

Arpád (smrt 907) – kmenový náčelník, původ maďarský, zakladatel Arpádovců

Arnošt z Pardubic (1297-1364) – první pražský arcibiskup

Matyáš z Arrasu (1290-1352) – stavitel, původem z Francie, viz Pražský hrad

August II. (1670-1733) – polský král

Jan Augusta (1500-1572) – biskup Jednoty bratrské

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – barokní skladatel, původem z Německa

Bohuslav Balbín (1621-1688) – jezuita, pedagog

Vasco Nunez Balboa (1475-1517) – dobyvatel, původem ze Španělska, objevitel Tichého oceánu

Bátú (smrt 1261) – mongolský chán, založil útvar Zlatou hordu

Martin Behaim, (1456-1506) – kartograf, původem z Německa, sestrojil první globus

Béla IV. (1206-1270) – uherský král

Jan Jiří Bendl (1620-1680) – barokní sochař

Sv. Benedikt z Nursie (480-543) – zakladatel benediktinského řádu

Beneš Krabice z Weitmile (smrt 1375) – kanovník, kronikář, působil v Praze

Lorenzo Bernini (1598-1680) – stavitel, malíř, sochař, původem z Itálie

Václav Šašek z Bířkova (15. století) – jeden z členů poselstva, které vyslal král Jiří z Poděbrad do západní Evropy

Jan Blahoslav (1523-1571) – spisoval, člen Jednoty bratrské

Giovanni Boccaccio (1313-1375) – renesanční spisovatel, původem z Itálie

Anicius Manlius Torquatus Boethius (480-524) – filosof

Boleslav I. (915-972) – český kníže

Boleslav I. Chrabrý (967-1025) – polský kníže, 1. polský král

Boleslav II. (930-999) – český kníže

Boleslav II. Smělý (1039-1082) – polský král

Boleslav III. (smrt 1037) – český kníže

Anna Boleynová (1507-1536) – anglická královna, druhá manželka Jindřicha VIII.

Boris I. (smrt 907) – první křesťanský panovník v Bulharsku

Francesco Borromini (1599-1667) – barokní architekt, původem z Itálie

Bořivoj I. (852-888) – první kníže z rodu Přemyslovců, který je historicky doložený

Hieronymus Bosch (1450-1516) – malíř, původem z Nizozemska

Sandro Botticelli (1440-1510) – renesanční malíř, původem z Itálie

 

Categories: Rejstřík osob