Pozn.: „M“ = mužský rod, „Ž“ = ženský rod, „S“ = střední rod

 

Člen neurčitý

M                                         Ž                                          S

 1. ein – er                         1. eine – e                           1. ein – es
 2. eines  – en (s)             2. einer – en                       2. eines – en (s)
 3. einem – en                   3 einer – en                        3. einem – en
 4. einen – en                    4 eine – e                            4. ein – es
 • meine, deinem, …, keine

 

Množné číslo bez členu

 1. junge
 2. junger
 3. jungen – n
 4. junge

 

Člen určitý

M                                      Ž                                      S

 1. der – e                       1. die – e                        1. das – e
 2. des  – en (s)             2. der – en                     2. des – en (s)
 3. dem – en                   3 der – en                      3. dem – en
 4. den – en                    4 die – e                         4. das – e
 • dieser, jeder, welcher, …

 

Množné číslo

 1. die – en
 2. der – en
 3. den – en – n
 4. die – en
 • meine, deine, …, keine