Pravěk a archeologie

Nejstarší příslušníci rodu Homo (člověk) – před více než 3 miliony let Znamená to počátek dlouhého vývoje lidské společnosti Nejstarší část tohoto vývoje se označuje jako pravěk (období od starší doby kamenné až do konce starší doby železné) Studium pravěku je předmětem historické vědy – prehistorie Prehistorie vytváří obraz pravěku Číst více…