• Nejstarší příslušníci rodu Homo (člověk) – před více než 3 miliony let
  • Znamená to počátek dlouhého vývoje lidské společnosti
  • Nejstarší část tohoto vývoje se označuje jako pravěk (období od starší doby kamenné až do konce starší doby železné)
  • Studium pravěku je předmětem historické vědy – prehistorie
  • Prehistorie vytváří obraz pravěku pomocí různých pramenů, nejvýznamnější jsou prameny archeologické (jsou to prameny hmotné, tzn. veškeré pozůstatky po činnosti lidí – sídliště, místa výroby předmětů, pohřebiště, těžební okrsky, pole, poklady, všechny předměty denní potřeby = artefakty, písemné prameny pro toto období k dispozici nejsou)
  • Archeologie, která tyto prameny zkoumá je nejbližší spolupracovnící prehistorie
Kategorie: Pravěk

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *