Abeceda je uvedena v pořadí: Ruské písmeno – české písmeno – výslovnost

А а – a – a

Б б – b – be

В в – v – ve

Г г – g – ge

Д д – d – de

Е е – j, e – je

Ё ё – jo – jo

Ж ж – ž – že

З з – z – z

И и – i – i

Й й – j – j

К к – k – ka

Л л – l – el

М м – m – em

н – n – en

О о – o – o

П п – p – pe

Р р – r – er

С с – s – es

Т т – t – te

У у – u – u

Ф ф – f – f

Х х – ch – cha

Ц ц – c – ce

Ч ч – č – če

Ш ш – š – š

Щ щ – šč – šč

Ъ ъ – tvrdý znak (tvrdší výslovnost)

Ы ы – y (jako u nás ypsilon)

Ь ь – měkký znak (změkčuje)

Э э – e – e

Ю ю – ju – ju

Я я – ja – ja