I. Hudební nástroje

1.1 Strunné hudební nástroje

1.1.1 Smyčcové nástroje – 1.1.2 Drnkací nástroje – 1.1.3 Úderné nástroje

1.2 Dechové hudební nástroje

1.2.1 Dřevěné nástroje – 1.2.2 Žesťové nástroje – 1.2.3 Vícehlasé dechové – vzduchové nástroje

1.3 Bicí hudební nástroje 

1.3.1 Blanozvučné nástroje – 1.3.2 Samozvučné nástroje

 

2. Instrumentální soubory

2.1 Komorní soubory – 2.2 Orchestr – 2.3 Orffův instrumentář

 

3. Hudební formy 

3.1 Prvky hudební formy

3.2 Základní typy hudebních skladeb

3.2.1 Písňové formy – 3.2.2 Sonátová forma – 3.2.3 Rodová forma – 3.2.4 Kánon – 3.2.5 Fuga – 3.2.6 Cyklické formy

3.3 Druhy hudebních skladeb

3.3.1 Píseň – 3.3.2 Oratorium, kantáta – 3.3.3 Melodram – 3.3.4 Symfonická báseň – 3.3.5 Symfonie – 3.3.6 Koncert – 3.3.7 Instrumentální skladby o jedné větě – 3.3.8 Opera – 3.3.9 Balet, pantomima

 

IV. Dějiny hudby

4.1 Pravěk a starověk 

4.1.1 Počátky – 4.1.2 Hudba a starověké kultury – 4.1.3 Hudba a antické Řecko a Řím