Učebnice je strukturována převážně formou výpisků. Pro orientaci v daném tématu je připraven vždy krátký úvodní článek (články označené např. jako 2.1, 2.2, 2.3, atd.), další články označené např. jako 2.1.2, 2.1.2, 2.1.3, atd., již dané téma prohlubují.

 

I. Úvod do dějepisu

Pomocné vědy historické

 

II. Pravěk 

2.1 Pravěk a archeologie

2.1.1 Archeologické prameny a metody – 2.1.2 Archeologický výzkum – 2.1.3 Archeologie a další vědní obory – 2.1.4 Datování v archeologii – 2.1.5 Dějiny archeologie

2.2 Vznik a vývoj člověka

2.2.1 První lidé

2.3 Starší a střední doba kamenná (paleolit a mezolit)

2.3.1 Nejstarší paleolit – 2.3.2 Starý paleolit – 2.3.3 Střední paleolit – 2.3.4 Mladý paleolit – 2.3.5 Umění v paleolitu – 2.3.6 Mezolit

2.4 Mladší doba kamenná (neolit)

2.4.1 Zemědělství – 2.4.2 Výdobytky neolitu – 2.4.3 Neolitická kolonizace – 2.4.4 Neolit a naše území

2.5 Pozdní doba kamenná (eneolit)

 

 

Bonusy

  1. Rozhovor – pohraniční stráž
  2. Římské číslice