Vznik a vývoj člověka

 • 2,5 milionu let př. n. l. = nejstarší kosterní pozůstatky člověka – Homo habilis (člověk zručný)
 • 2 miliony let př. n. l. = Homo erectus (člověk vzpřímený
 • 200 000 let př. n. l. = Homo sapiens (člověk rozumný)
 • 40 000 př. n. l. = Homo sapiens sapiens (člověk dnešního typu

Starší a střední doba kamenná 

 • 3 500 000 – 1 000 000 př. n. l. = nejstarší paleolit
 • 1 000 000 – 300 000 př. n. l. = starý paleolit
 • 300 000 – 40 000 př. n. l. = střední paleolit (starší doba kamenná)
 • 40 000 – 8000 př. n. l. = mladý paleolit
 • 8000 – 3000 př. n. l. = mezolit (střední doba kamenná)

Mladší doba kamenná (neolit)

 • 9000 př. n. l. = počátky neolitu na Předním východě
 • 5500 – 4000 př. n. l. = neolit ve střední Evropě

Pozdní doba kamenná (eneolit)

 • 4000 – 2200 př. n. l. = eneolit ve střední Evropě

Doba bronzová

 • 2200 – 1600 př. n. l. = starší doba bronzová
 • 1600 – 1250 př. n. l. = střední doba bronzová
 • 1250 – 750 př. n. l. = mladší doba bronzová

Doba železná

 • 750 – 450 př. n. l. = starší doba železná (halštat)
 • 450 př. n. l. – 0 = mladší doba železná (Latén)

Doba římská

 • 0 – 400 n. l. = doba římská

Stěhování národů

 • 5. – 6. století = období stěhování národů (v užším slova smyslu)