Chemické a chemickotechnologické poznatky sahají daleko za hranice našeho letopočtu. 

 

Období pravěku

Oheň

 • ochrana před divou zvěří
 • teplo
 • světlo
 • příprava jídla
 • řemeslné dovednosti

Z toho dále vyplývá hrnčířství, zpracování kovů, výroba kovů z rud, výroba skla, …

Hoření – 1. chemická reakce, kterou člověk ovládl a využil ke svému prospěchu

“Chemie se tedy zrodila v ohni.”

 

Období starověku

 1. Chemie starověkého Řecka – 1. veřejné vědecké instituce, Alexandrijská knihovna
 2. Chemie starověkého Říma – zpracování kovů, vojenský stát
 • Tháles, Anaximenes, Herakleitos – základní pralátka = voda, vzduch, oheň
 • Demokritos – základy materialismu a částicové teorie hmoty
 • Aristoteles – popsal výrobu železa a oceli

– Řekové používali i síru

– pálené cihly, sklo, keramika

 

= teorie atomu

= síra a její vlastnosti

= vznik pálených cihel

= rozvoj techniky – zpracování kovů

 

Období alchymie

4. – 16. století

 • zahrnuje matematiku, fyziku, medicínu, magii, spiritismus, přírodovědu, mineralogii, metalurgii, atd.
 • Cílem alchymistů bylo zhotovení kamene mudrců – přeměna obyčejných kovů ve zlato.
 • Příprava univerzálního rozpouštědla – Alkahestu
 • Příprava tekutého zlata – energ. lék proti nemocem
 • Homunkulus – umělá bytost
 • Elixír života – omlazení a prodloužení života
 • Palingeneze – rekonstrukce organismů z jejich popela
 • Vypracování běžné metody izolace látek (sublimace, destilace, krystalizace, atd.)
 • Různé způsoby žíhání a rozpouštění
 • Cemické nádobí (třecí miska, baňky, nálevky, kádinky, atd.)

V 16. století začala být alchymie postupně nahrazována vědeckým přístupem ke studiu látek a jejich vzájemných přeměn.

 

Moderní chemie

Člěnění

 • obecná
 • anorganická
 • organická
 • další podrobnější vědní obory (biochemie, fyzikální chemie, analytická chemie, didaktická chemie, …)

Chemie – experimentální věda o vlastnostech látek a jejich přeměnách v látky jiné

Vlastnosti látek – poznáváme při pozorování prostřednictvím našich smyslů

 

Categories: Obecná chemie