I. Obecná biologie

1.1 Biologie a charakteristika života

1.1.1 Biologické disciplíny – 1.1.2 Obecné vlastnosti živých soustav – 1.1.3 Taxonomie živých soustav – 1.1.4 Základní rozdělení organismů – 1.1.5 Molekulární taxonomie

1.2 Buňka

1.2.1 Obecná charakteristika buňky – 1.2.2 Prokaryotická buňka – 1.2.3 Eukaryotická buňka – 1.2.4 Transport látek skrz buněčnou membránu – 1.2.5 Osmotické jevy v buňce

1.3 Chemické složení živých soustav

1.3.1 Prvky – 1.3.2 Anorganické látky – 1.3.3 Organické látky

1.4. Metabolismus živých soustav

1.4.1 Metabolismus – 1.4.2 Rozdělení organismů podle charakteru metabolismu – 1.4.3 Přenos energie v buňce – 1.4.4 Fotosyntéza – 1.4.5 Uvolňování energie

1.5 Rozmnožování živých soustav

1.5.1 Rozmnožování organismů – 1.5.2 Rozmnožování buňky

1.6 Vznik a vývoj života

1.6.1 Vznik života na zemi – 1.6.2 Biologická evoluce (evoluce živých soustav) – 1.6.3 Evoluční teorie – 1.6.4 Principy změn genetické informace – 1.6.5 Úrovně biologické evoluce

 

II. Viry a prokaryotické organismy

2.1 Viry

2.1.1 Charakteristika virů – 2.1.2 Stavba virů – 2.1.3 Význam virů – 2.1.4 Rozmnožování virů – 2.1.5 Dělení virů – 2.1.6 Prevence

2.2 Bakterie

2.2.1 Charakteristika bakterií – 2.2.2 Stavba bakterií – 2.2.3 Význam bakterií – 2.2.4 Rozmnožování bakterií – 2.2.5 Dělení bakterií – 2.2.6 Prevence

2.3 Sinice

2.3.1 Charakteristika sinic – 2.3.2 Stavba sinic – 2.3.4 Význam sinic – 2.3.5 Rozmnožování sinic – 2.3.6 Zástupci

 

III. Protista

3.1 Obecná charakteristika protist

3.1.1 Charakteristika protist – 3.1.2 Stavba protist – 3.1.3 Rozmnožování protist

3.2 Systém protist

3.2.1 Prvoci – 3.2.2 Chromista

 

IV. Rostliny

4.1 Anatomie a morfologie rostlin

4.1.1 Rostliny obecně – 4.1.2 Rostlinná pletiva – 4.1.3 Rostlinné orgány (vegetativní a generativní)