AKTUALITY

V současné době jsou intenzivně připravovány sekce Biologie, ChemieDějepisu a Angličtiny.

V první etapě je prioritou dokončit tzv. učebnice, ze kterých bude vycházet vše ostatní.

 

Studium hravě je nyní v novém kabátu. 😉 Jednotlivé stránky předmětů jsou již po grafické stránce plně funkční, úvodní stranu ještě čekají malé úpravy.